Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_avatar_url ›

Od4.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_avatar_url', $url, $id_or_email, $args )
Parametry: (3)
  • (string) $url The URL of the avatar.
    Wymagane: Tak
  • (mixed) $id_or_email The Gravatar to retrieve. Accepts a user ID, Gravatar MD5 hash, user email, WP_User object, WP_Post object, or WP_Comment object.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args Arguments passed to get_avatar_data(), after processing.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the avatar URL.

Źródło

$args['url'] = apply_filters( 'get_avatar_url', $url, $id_or_email, $args );