wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_the_author_url › WordPress Function

Od1.5.0
Przestarzały2.8.0
get_the_author_url ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (string) The URL to the author's page.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the URL to the home page of the author of the current post.Źródło

function get_the_author_url() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'url\')' );
	return get_the_author_meta('url');
}