Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_get_avatar_urls ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
rest_get_avatar_urls ( $id_or_email )
Parametry:
  • (mixed) $id_or_email The Gravatar to retrieve a URL for. Accepts a user_id, gravatar md5 hash, user email, WP_User object, WP_Post object, or WP_Comment object.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (array) $urls Gravatar url for each size.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the avatar urls in various sizes.Źródło

function rest_get_avatar_urls( $id_or_email ) {
	$avatar_sizes = rest_get_avatar_sizes();

	$urls = array();
	foreach ( $avatar_sizes as $size ) {
		$urls[ $size ] = get_avatar_url( $id_or_email, array( 'size' => $size ) );
	}

	return $urls;
}