Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_get_avatar_urls ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
rest_get_avatar_urls ( $email )
Parametry:
  • (string) $email Email address.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (array) $urls Gravatar url for each size.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the avatar urls in various sizes based on a given email address.Źródło

function rest_get_avatar_urls( $email ) {
	$avatar_sizes = rest_get_avatar_sizes();

	$urls = array();
	foreach ( $avatar_sizes as $size ) {
		$urls[ $size ] = get_avatar_url( $email, array( 'size' => $size ) );
	}

	return $urls;
}