Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_get_url_prefix ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
rest_get_url_prefix ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) Prefix.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the URL prefix for any API resource.Źródło

function rest_get_url_prefix() {
	/**
	 * Filters the REST URL prefix.
	 *
	 * @since 4.4.0
	 *
	 * @param string $prefix URL prefix. Default 'wp-json'.
	 */
	return apply_filters( 'rest_url_prefix', 'wp-json' );
}