Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_get_avatar_sizes ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
rest_get_avatar_sizes ( Brak parametrów )
Powrót:
 • (array) List of pixel sizes for avatars. Default `[ 24, 48, 96 ]`.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the pixel sizes for avatars.Źródło

function rest_get_avatar_sizes() {
	/**
	 * Filters the REST avatar sizes.
	 *
	 * Use this filter to adjust the array of sizes returned by the
	 * `rest_get_avatar_sizes` function.
	 *
	 * @since 4.4.0
	 *
	 * @param array $sizes An array of int values that are the pixel sizes for avatars.
	 *           Default `[ 24, 48, 96 ]`.
	 */
	return apply_filters( 'rest_avatar_sizes', array( 24, 48, 96 ) );
}