Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_tags ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_tags', $tags, $args )
Parametry: (2)
  • (WP_Term[]|int) $tags Array of 'post_tag' term objects, or a count thereof.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args An array of arguments. @see get_terms()
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the array of term objects returned for the 'post_tag' taxonomy.

Źródło

$tags = apply_filters( 'get_tags', $tags, $args );