Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_pages ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_pages', $pages, $r )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/post.php

Źródło

$pages = apply_filters( 'get_pages', $pages, $r );