Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_page_uri ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_page_uri', $uri, $page )
Parametry: (2)
  • (string) $uri Page URI.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $page Page object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the URI for a page.

Źródło

return apply_filters( 'get_page_uri', $uri, $page );