Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_delete_term ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'pre_delete_term', $term, $taxonomy )
Parametry: (2)
  • (int) $term Term ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $taxonomy Taxonomy Name.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when deleting a term, before any modifications are made to posts or terms.

Źródło

do_action( 'pre_delete_term', $term, $taxonomy );