Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_delete_site ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_delete_site', $old_site )
Parametry:
  • (WP_Site) $old_site Deleted site object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires once a site has been deleted from the database.

Źródło

do_action( 'wp_delete_site', $old_site );