Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_update_site ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_update_site', $new_site, $old_site )
Parametry: (2)
  • (WP_Site) $new_site New site object.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Site) $old_site Old site object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires once a site has been updated in the database.

Źródło

do_action( 'wp_update_site', $new_site, $old_site );