Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_update_theme ›

Od2.7.0
Przestarzały3.7.0
wp_update_theme ( $theme, $feedback = '' )
Zobacz:
  • Theme_Upgrader
Zdefiniowane na:
Codex:

This was once used to kick-off the Theme Updater.

Deprecated in favor of instantiating a Theme_Upgrader instance directly, and calling the 'upgrade' method. Unused since 2.8.0.Źródło

function wp_update_theme($theme, $feedback = '') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.7.0', 'new Theme_Upgrader();' );

	if ( !empty($feedback) )
		add_filter('update_feedback', $feedback);

	include( ABSPATH . 'wp-admin/includes/class-wp-upgrader.php' );
	$upgrader = new Theme_Upgrader();
	return $upgrader->upgrade($theme);
}