Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_paused_themes ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
wp_paused_themes ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (WP_Paused_Extensions_Storage)
Zdefiniowane na:
Codex:

Get the instance for storing paused extensions.Źródło

function wp_paused_themes() {
	static $storage = null;

	if ( null === $storage ) {
		$storage = new WP_Paused_Extensions_Storage( 'theme' );
	}

	return $storage;
}