Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_using_themes ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
wp_using_themes ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) True if themes should be used, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines whether the current request should use themes.Źródło

function wp_using_themes() {
	/**
	 * Filters whether the current request should use themes.
	 *
	 * @since 5.1.0
	 *
	 * @param bool $wp_using_themes Whether the current request should use themes.
	 */
	return apply_filters( 'wp_using_themes', defined( 'WP_USE_THEMES' ) && WP_USE_THEMES );
}