Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_skip_paused_themes ›

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
wp_skip_paused_themes ( $themes )
Parametry:
  • (array) $themes List of absolute theme directory paths.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) Filtered value of $themes, without any paused themes.
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters a given list of themes, removing any paused themes from it.Źródło

function wp_skip_paused_themes( array $themes ) {
	$paused_themes = wp_paused_themes()->get_all();

	if ( empty( $paused_themes ) ) {
		return $themes;
	}

	foreach ( $themes as $index => $theme ) {
		$theme = basename( $theme );

		if ( array_key_exists( $theme, $paused_themes ) ) {
			unset( $themes[ $index ] );

			// Store list of paused themes for displaying an admin notice.
			$GLOBALS['_paused_themes'][ $theme ] = $paused_themes[ $theme ];
		}
	}

	return $themes;
}