Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_skip_paused_plugins ›

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
wp_skip_paused_plugins ( $plugins )
Parametry:
  • (array) $plugins List of absolute plugin main file paths.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) Filtered value of $plugins, without any paused plugins.
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters a given list of plugins, removing any paused plugins from it.Źródło

function wp_skip_paused_plugins( array $plugins ) {
	$paused_plugins = wp_paused_plugins()->get_all();

	if ( empty( $paused_plugins ) ) {
		return $plugins;
	}

	foreach ( $plugins as $index => $plugin ) {
		list( $plugin ) = explode( '/', plugin_basename( $plugin ) );

		if ( array_key_exists( $plugin, $paused_plugins ) ) {
			unset( $plugins[ $index ] );

			// Store list of paused plugins for displaying an admin notice.
			$GLOBALS['_paused_plugins'][ $plugin ] = $paused_plugins[ $plugin ];
		}
	}

	return $plugins;
}