Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_parse_slug_list ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
wp_parse_slug_list ( $list )
Parametry:
  • (array|string) $list List of slugs.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) Sanitized array of slugs.
Zdefiniowane na:
Codex:

Clean up an array, comma- or space-separated list of slugs.Źródło

function wp_parse_slug_list( $list ) {
	$list = wp_parse_list( $list );

	return array_unique( array_map( 'sanitize_title', $list ) );
}