Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_parse_id_list ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
wp_parse_id_list ( $list )
Parametry:
  • (array|string) $list List of ids.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) Sanitized array of IDs.
Zdefiniowane na:
Codex:

Clean up an array, comma- or space-separated list of IDs.Źródło

function wp_parse_id_list( $list ) {
	$list = wp_parse_list( $list );

	return array_unique( array_map( 'absint', $list ) );
}