Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_parse_str ›

Od2.2.1
Przestarzałyn/a
wp_parse_str ( $string, $array )
Parametry: (2)
  • (string) $string The string to be parsed.
    Wymagane: Tak
  • (array) $array Variables will be stored in this array.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Parses a string into variables to be stored in an array.Źródło

function wp_parse_str( $string, &$array ) {
	parse_str( $string, $array );

	/**
	 * Filters the array of variables derived from a parsed string.
	 *
	 * @since 2.3.0
	 *
	 * @param array $array The array populated with variables.
	 */
	$array = apply_filters( 'wp_parse_str', $array );
}