Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_parse_list ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
wp_parse_list ( $list )
Parametry:
  • (array|string) $list List of values.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) Sanitized array of values.
Zdefiniowane na:
Codex:

Cleans up an array, comma- or space-separated list of scalar values.Źródło

function wp_parse_list( $list ) {
	if ( ! is_array( $list ) ) {
		return preg_split( '/[\s,]+/', $list, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY );
	}

	return $list;
}