Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_paused_plugins ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
wp_paused_plugins ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (WP_Paused_Extensions_Storage)
Zdefiniowane na:
Codex:

Get the instance for storing paused plugins.Źródło

function wp_paused_plugins() {
	static $storage = null;

	if ( null === $storage ) {
		$storage = new WP_Paused_Extensions_Storage( 'plugin' );
	}

	return $storage;
}