Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_update_term_data ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_update_term_data', $data, $term_id, $taxonomy, $args )
Parametry: (4)
 • (array) $data Term data to be updated.
  Wymagane: Tak
 • (int) $term_id Term ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $taxonomy Taxonomy slug.
  Wymagane: Tak
 • (array) $args Arguments passed to wp_update_term().
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters term data before it is updated in the database.

Źródło

$data = apply_filters( 'wp_update_term_data', $data, $term_id, $taxonomy, $args );