Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_insert_term_data ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_insert_term_data', $data, $taxonomy, $args )
Parametry: (3)
  • (array) $data Term data to be inserted.
    Wymagane: Tak
  • (string) $taxonomy Taxonomy slug.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args Arguments passed to wp_insert_term().
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters term data before it is inserted into the database.

Źródło

$data = apply_filters( 'wp_insert_term_data', $data, $taxonomy, $args );