Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_reset_postdata ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
wp_reset_postdata ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

After looping through a separate query, this function restores the $post global to the current post in the main query.Źródło

function wp_reset_postdata() {
	global $wp_query;

	if ( isset( $wp_query ) ) {
		$wp_query->reset_postdata();
	}
}