Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.setup_postdata ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
setup_postdata ( $post )
Parametry:
  • (WP_Post|object|int) $post WP_Post instance or Post ID/object.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) True when finished.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.4.0

Set up global post data.Źródło

function setup_postdata( $post ) {
	global $wp_query;

	if ( ! empty( $wp_query ) && $wp_query instanceof WP_Query ) {
		return $wp_query->setup_postdata( $post );
	}

	return false;
}