Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_insert_site ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_insert_site', $new_site )
Parametry:
  • (WP_Site) $new_site New site object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires once a site has been inserted into the database.

Źródło

do_action( 'wp_insert_site', $new_site );