Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_insert_comment ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_insert_comment', $id, $comment )
Parametry: (2)
  • (int) $id The comment ID.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Comment) $comment Comment object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately after a comment is inserted into the database.

Źródło

do_action( 'wp_insert_comment', $id, $comment );