Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_set_comment_status ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_set_comment_status', $comment->comment_ID, 'delete' )
Zdefiniowane na:
Codex:

This action is documented in wp-includes/comment.php

Źródło

do_action( 'wp_set_comment_status', $comment->comment_ID, 'delete' );