Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_default_comment_status ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_default_comment_status', $status, $post_type, $comment_type )
Parametry: (3)
  • (string) $status Default status for the given post type, either 'open' or 'closed'.
    Wymagane: Tak
  • (string) $post_type Post type. Default is `post`.
    Wymagane: Tak
  • (string) $comment_type Type of comment. Default is `comment`.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the default comment status for the given post type.

Źródło

return apply_filters( 'get_default_comment_status', $status, $post_type, $comment_type );