Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_avatar_comment_types ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_avatar_comment_types', array( 'comment' )
Parametry:
  • (array) $types An array of content types. Default only contains 'comment'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of allowed comment types for retrieving avatars.

Źródło

$allowed_comment_types = apply_filters( 'get_avatar_comment_types', array( 'comment' ) );