Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_available_post_mime_types ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
get_available_post_mime_types ( $type = 'attachment' )
Parametry:
  • (string) $type
    Wymagane: Nie
    Domyślny: 'attachment'
Powrót:
  • (mixed)
Zdefiniowane na:
Codex:

Get all available post MIME types for a given post type.Źródło

function get_available_post_mime_types( $type = 'attachment' ) {
	global $wpdb;

	$types = $wpdb->get_col( $wpdb->prepare( "SELECT DISTINCT post_mime_type FROM $wpdb->posts WHERE post_type = %s", $type ) );
	return $types;
}