Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_available_post_statuses ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
get_available_post_statuses ( $type = 'post' )
Parametry:
  • (string) $type The post_type you want the statuses for
    Wymagane: Nie
    Domyślny: 'post'
Powrót:
  • (array) As array of all the statuses for the supplied post type
Zdefiniowane na:
Codex:

Get all the possible statuses for a post_typeŹródło

function get_available_post_statuses( $type = 'post' ) {
	$stati = wp_count_posts( $type );

	return array_keys( get_object_vars( $stati ) );
}