Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_avatar_comment_type ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
is_avatar_comment_type ( $comment_type )
Parametry:
  • (string) $comment_type Comment type to check.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) Whether the comment type is allowed for retrieving avatars.
Zdefiniowane na:
Codex:

Check if this comment type allows avatars to be retrieved.Źródło

function is_avatar_comment_type( $comment_type ) {
	/**
	 * Filters the list of allowed comment types for retrieving avatars.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 *
	 * @param array $types An array of content types. Default only contains 'comment'.
	 */
	$allowed_comment_types = apply_filters( 'get_avatar_comment_types', array( 'comment' ) );

	return in_array( $comment_type, (array) $allowed_comment_types, true );
}