Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_count_comments ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_count_comments', array()
Parametry: (2)
  • (array) $count An empty array.
    Wymagane: Tak
  • (int) $post_id The post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the comments count for a given post.

Źródło

$filtered = apply_filters( 'wp_count_comments', array(), $post_id );