Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_initialize_site ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_initialize_site', $new_site, $args )
Parametry: (2)
  • (WP_Site) $new_site New site object.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args Arguments for the initialization.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when a site's initialization routine should be executed.

Źródło

do_action( 'wp_initialize_site', $new_site, $args );