Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_normalize_site_data ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_normalize_site_data', $data )
Parametry:
  • (array) $data Associative array of site data passed to the respective function. See {@see wp_insert_site()} for the possibly included data.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters passed site data in order to normalize it.

Źródło

$data = apply_filters( 'wp_normalize_site_data', $data );