Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_kses_normalize_entities ›

Od1.0.0
Przestarzałyn/a
wp_kses_normalize_entities ( $string )
Parametry:
  • (string) $string Content to normalize entities.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Content with normalized entities.
Zdefiniowane na:
Codex:

Converts and fixes HTML entities.

This function normalizes HTML entities. It will convert AT&T to the correct AT&T, : to :, &#XYZZY; to &#XYZZY; and so on.Źródło

function wp_kses_normalize_entities( $string ) {
	// Disarm all entities by converting & to &
	$string = str_replace( '&', '&', $string );

	// Change back the allowed entities in our entity whitelist
	$string = preg_replace_callback( '/&([A-Za-z]{2,8}[0-9]{0,2});/', 'wp_kses_named_entities', $string );
	$string = preg_replace_callback( '/&#(0*[0-9]{1,7});/', 'wp_kses_normalize_entities2', $string );
	$string = preg_replace_callback( '/&#[Xx](0*[0-9A-Fa-f]{1,6});/', 'wp_kses_normalize_entities3', $string );

	return $string;
}