Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_initialize_site_args ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_initialize_site_args', $args, $site, $network )
Parametry: (3)
  • (array) $args Arguments to modify the initialization behavior.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Site) $site Site that is being initialized.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Network) $network Network that the site belongs to.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the arguments for initializing a site.

Źródło

$args = apply_filters( 'wp_initialize_site_args', $args, $site, $network );