Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_split_terms ›

Od4.2.0
Przestarzałyn/a
wp_get_split_terms ( $old_term_id )
Parametry:
  • (int) $old_term_id Term ID. This is the old, pre-split term ID.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) Array of new term IDs, keyed by taxonomy.
Zdefiniowane na:
Codex:

Get data about terms that previously shared a single term_id, but have since been split.Źródło

function wp_get_split_terms( $old_term_id ) {
	$split_terms = get_option( '_split_terms', array() );

	$terms = array();
	if ( isset( $split_terms[ $old_term_id ] ) ) {
		$terms = $split_terms[ $old_term_id ];
	}

	return $terms;
}