Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_sitestats ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
get_sitestats ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array) Site and user count for the network.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Gets the network's site and user counts.Źródło

function get_sitestats() {
	$stats = array(
		'blogs' => get_blog_count(),
		'users' => get_user_count(),
	);

	return $stats;
}