Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_get_main_site_id ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'pre_get_main_site_id', null, $this )
Parametry: (2)
  • (int|null) $main_site_id If a positive integer is returned, it is interpreted as the main site ID.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Network) $network The network object for which the main site was detected.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the main site ID.

Returning a positive integer will effectively short-circuit the function.

Źródło

$main_site_id = (int) apply_filters( 'pre_get_main_site_id', null, $this );