Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_category_rss ›

Od1.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_category_rss', $the_list, $type )
Parametry: (2)
  • (string) $the_list All of the RSS post categories.
    Wymagane: Tak
  • (string) $type Type of feed. Possible values include 'rss2', 'atom'. Default 'rss2'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters all of the post categories for display in a feed.

Źródło

return apply_filters( 'the_category_rss', $the_list, $type );