Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_category ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_category', '', $separator, $parents )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/category-template.php

Źródło

return apply_filters( 'the_category', '', $separator, $parents );