Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_category ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'the_category', get_cat_name( get_option( 'default_category' )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/category-template.php

Źródło

'<strong>' . apply_filters( 'the_category', get_cat_name( get_option( 'default_category' ) ), '', '' ) . '</strong>'