Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.has_category ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
has_category ( $category = '', $post = null )
Parametry: (2)
 • (string|int|array) $category Optional. The category name/term_id/slug or array of them to check for.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (int|object) $post Optional. Post to check instead of the current post.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: null
Powrót:
 • (bool) True if the current post has any of the given categories (or any category, if no category specified).
Zdefiniowane na:
Codex:

Check if the current post has any of given category.Źródło

function has_category( $category = '', $post = null ) {
	return has_term( $category, 'category', $post );
}