Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_link_category ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'post_link_category', $cats[0], $cats, $post )
Parametry: (3)
  • (WP_Term) $cat The category to use in the permalink.
    Wymagane: Tak
  • (array) $cats Array of all categories (WP_Term objects) associated with the post.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $post The post in question.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the category that gets used in the %category% permalink token.

Źródło

$category_object = apply_filters( 'post_link_category', $cats[0], $cats, $post );