Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.link_category ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'link_category', $cat->name )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/bookmark-template.php

Źródło

$catname = apply_filters( 'link_category', $cat->name );