Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.category_css_class ›

Od4.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'category_css_class', $css_classes, $category, $depth, $args )
Parametry: (4)
 • (array) $css_classes An array of CSS classes to be applied to each list item.
  Wymagane: Tak
 • (object) $category Category data object.
  Wymagane: Tak
 • (int) $depth Depth of page, used for padding.
  Wymagane: Tak
 • (array) $args An array of wp_list_categories() arguments.
  Wymagane: Tak
Zobacz:
 • wp_list_categories()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of CSS classes to include with each category in the list.

Źródło

$css_classes = implode( ' ', apply_filters( 'category_css_class', $css_classes, $category, $depth, $args ) );