Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.nav_menu_css_class ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'nav_menu_css_class', array_filter( $classes )
Parametry: (4)
 • (string[]) $classes Array of the CSS classes that are applied to the menu item's `<li>` element.
  Wymagane: Tak
 • (WP_Post) $item The current menu item.
  Wymagane: Tak
 • (stdClass) $args An object of wp_nav_menu() arguments.
  Wymagane: Tak
 • (int) $depth Depth of menu item. Used for padding.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the CSS classes applied to a menu item's list item element.

Źródło

$class_names = join( ' ', apply_filters( 'nav_menu_css_class', array_filter( $classes ), $item, $args, $depth ) );