Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.page_css_class ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'page_css_class', $css_class, $page, $depth, $args, $current_page )
Parametry: (5)
 • (string[]) $css_class An array of CSS classes to be applied to each list item.
  Wymagane: Tak
 • (WP_Post) $page Page data object.
  Wymagane: Tak
 • (int) $depth Depth of page, used for padding.
  Wymagane: Tak
 • (array) $args An array of arguments.
  Wymagane: Tak
 • (int) $current_page ID of the current page.
  Wymagane: Tak
Zobacz:
 • wp_list_pages()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of CSS classes to include with each page item in the list.

Źródło

$css_classes = implode( ' ', apply_filters( 'page_css_class', $css_class, $page, $depth, $args, $current_page ) );