Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.sites_clauses ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters_ref_array( 'sites_clauses', array( compact( $pieces )
Parametry: (2)
  • (string[]) $pieces An associative array of site query clauses.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Site_Query) $this Current instance of WP_Site_Query (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the site query clauses.

Źródło

$clauses = apply_filters_ref_array( 'sites_clauses', array( compact( $pieces ), &$this ) );